Acte necesare pentru obținerea tichetului de grădiniță

Publicat de actualitati-arad in 10 Mar, 2016 | Parerea ta

comunicat presaReferitor la prevederile Legii 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,  precizăm următoarele:

Pentru anul şcolar 2015-2016 dosarele se pot depune la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară cu sediul din Calea Radnei nr.250 până în data de 31 aprilie 2016.

Stimulentul educaţional se acordă copiilor din familii defavorizate care îndeplinesc următoarele criterii:

– vârsta cuprinsă între 3-6 ani

– dovada înscrierii la grădiniţă

– venitul lunar pe membru de familie până la de două ori nivelul minim garantat prevăzut de Legea 416/2001.

Cererile şi documentele justificative se depun de către reprezentantul familiei la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, în perioada 1 – 25 a fiecărei luni.

Acordarea stimulentului educaţional este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copilului/copiilor.

Cererea tip-declaraţie pe proprie răspundere şi informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din Calea Radnei nr.250.

Program cu publicul: Luni – Joi, între orele 8.00 – 18.00

Vineri, între orele 8.00 – 16.00

Lista cu actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii stimulentului educaţional (tichetul pentru grădiniţă).

Cerere tip – declaraţie pe proprie răspundere tip;

Dovada inscrierii copilului/copiilor la grădiniţă;

Buletine/cărţi de identitate  ale membrilor de familiei (originale si xerocopie)

Livretul de familie actualizat (original si xerocopie);

Certificatele de naştere a copiilor (original si xerocopie);

Certificatul de căsătorie (original si xerocopie);

Orice dovadă de venit cuprinsă de la capitolul e, punctele 1 – 83 din cerere

Declaraţie pe propria răspundere;

Dosar cu şină;

După caz alte acte doveditoare:

Hotărâre judecătorească de divorţ, incredinţarea minorului si plata unei pensii de intreţinere pentru minorul / minorii incredinţaţi;

Hotărâre de incredinţare a minorului şi plata unei pensii de intreţinere in cazul soţilor despărţiţi in fapt

Hotărârea  judecătorească de incuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

Hotărârea   judecătorească de incredinţare in vederea adopţiei, potrivit legii;

Dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţa Socială și Protecţia Copilului sau Hotărârea Comisiei Pentru Protecţia Copilului ori a instanţei de judecată , după caz, pentru măsura   plasamentului ;

Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau , după caz,  dispoziţia Autoritaţii Tutelare, potrivit legii;

Hotărâre   judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută.

Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la intreţinerea copiilor;

Adeverinţă eliberată de Direcţia Venituri, in care sa se menţioneze bunurile   mobile şi imobile aflate in proprietate;

Adeverinţă eliberată de Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;

Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice, in care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de DDAC Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a comment

libris.ro%20

Mai multe din Comunicate de presa

… Socializeaza …

Certificat Web ziare ziare-pe-net.ro stiri in timp real! Stiri Ziare